CeBIT 2016
Global Event for Digital Business - 14 - 18 March

Електрон Кардио ООД представи последната модификация на Медицинската Телеметрична Кардио система ТЕМЕО С3-3m2 като съ-изложител на българския национален щанд на специализираната Международна изложба за информационни и комуникационни технологии CeBIT 2016, която се проведе в периода 14 - 18.03.2016, гр. Хановер, Германия.
CeBIT 2016 е най-голямaтa и престижна международна изложба в света за информационни и комуникационни технологии, която се провежда ежегодно от 1986 г. На изложбата се представят последните постижения в развитието на ИКТ, новите тенденции и привличането на инвестиции в сектора. На изданието през 2015 г. участие са взели 3 134 изложители от 68 страни на обща изложбена площ от 237 500 кв.м., като посетителите са били над 193 297 от цял свят. Организатор на българското участие в изложбата е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Новата ТЕМЕО С3-3m2 надгражда базовата ТЕМЕО С3 с допълнителни функции като:
• Скорост на пулсовата вълна
• Пулсов дефицит
• Оценка на динамиката на кръвното налягане
• Оценка на ST сегмента
• Разширени PQRS анализи.

Други предимства на системата са наличието на:
- Собствен протокол
- Висока степен на сигурност
- Двупосочна комуникация
- Трансфер, анализ, сертификация и съхранение на големи обеми от данни.Области на приложение
на Системата за онлайн холтер наблюдение ТЕМЕО


Медицинската практика

За разлика от стандартния холтер, онлайн холтерът ТЕМЕО осигурява продължително мониториране, даващо възможност за откриване на усложнения, които не могат да се уловят при 24/48-часов мониторинг - на практика наблюдението е без ограничение във времето. Дистанционното мониториране дава възможност и за корекция на терапията, без допълнителен разход на време и средства. Софтуерът е важна част от системата, като не е необходимо той да се закупува допълнително. Лекарите имат достъп до данните, дори устройството да не е налично.

Използване от немедицински лица

Онлайн холтерът ТЕМЕО е подходящ за осъществяване както на първична, така и на вторична профилактика. Процедурата е максимално улеснена – като поставянето може да се извърши и от немедицинско лице след провеждане на обучение, а процесите на събиране, обработване и изпращане на ЕКГ данни са напълно автоматизирани. Единственото, което се изисква от ползвателя, е стартирането на устройството. ТЕМЕО е особено подходящ за лица, живеещи в отдалечено място, съответно с ограничен достъп до лекарска помощ. Пациентът прави ЕКГ запис по собствено усмотрение и посещава лекаря само тогава, когато сметне за нужно – „ Помогни си сам, за да ти помогне и Господ”!


Държавни и общински организации

Телемедицината набира все по-голяма популярност в световен мащаб, вследствие на което изградените в тази област проекти са с много големи шансове за получаване на чуждо финансиране. Системата за онлайн холтерово наблюдение ТЕМЕО предлага възможност за скрининг на населението, последван от статистически анализ. ТЕМЕО е подходящо за телекардиологично мониториране на държавните служители – полицаи, военни, пожарникари, както и мониториране на лекарите.


Организации, носещи отговорност за много хора


Организации, където няма постоянно лекарско присъствие. Организации, които желаят да подобрят качеството на предоставяните от тях услуги, като разширят съдържанието на пакетните услуги и намалят разходите за лечение. Примери за сектори на дейност и организации:

 • Транспорт - железници, метро, кораби, самолети, автобуси
 • Енергийни компании – АЕЦ, ТЕЦ, нефтени платформи
 • Строителни обекти
 • Големи търговски обекти
 • Училища и университети
 • Спортни клубове и стадиони
 • Хотели и санаториуми
 • Домове за възрастни хора
 • Здравноосигурителни дружества
 • Застрахователни компании

Компании, специализирани в дистанционно мониториране

Тези компани биха осигурили възможност за наблюдение на пациенти в отдалечени райони, в реално време. Също така това е възможност за създаване на нов бизнес, чрез предоставяне на:

 • Наблюдение
 • Сигнализиране при патологии
 • Издаване на предписание

От друга страна, внедряването на Системата за онлайн холтерно наблюдение ТЕМЕО е подходящо за компании, които имат опит в дистанционно наблюдение и желаят да разширят бизнеса си:

 • Изчислителни центрове
 • Статистически бюра
 • Компании за социологически проучвания
 • Организации, провеждащи клинични проучвания

НОВИНИ

Page 22 of 23
окт 23, 2014
|
Български
Разпознаването, трансферът и автоматичният анализ на електрокардиографски (ЕКГ) сигнали е област, претърпяла голямо развитие през последните години. Клиничният опит с ЕКГ телемониториращи системи обаче все още е доста ограничен.

Целта на настоящото проучване е да се оцени клиничната приложимост и поносимостта от страна на пациента (комплайънс) на нова телемониторираща система: ТЕМЕО – Телеметрична система за събиране и дистанционно наблюдение на медицинска информация.

окт 15, 2014
|
Български
Телемедицината включва медицина, телекомуникации, информационни технологии и образование с цел диагностика, лечение, консултации и обучение. Чрез нея се указва квалифицирана медицинска помощ на всяко място и по всяко време, а по същество е медицина, практикувана от разстояние. Този термин е въведен от Р. Марк през 1974 г. (според други източници за първи път от Thomas Bird през 1970 г.).
окт 7, 2014
|
Последни новини
Когато възникне усещането, че със сърцето нещо не е наред, започват и съмненията, стигащи до двете крайности - дали всичко ще премине от само себе си или трябва да се извика бърза помощ.
Болката в сърцето се появява в лявата половина на гърдите, там където се намира самият орган, но за нея може да има различни причини.
 • Sofia, 8, Munich Str.
 • SSI Ltd. & Electron Cardio Ltd.
 • Office: +359 2 421 0 100
 • E-mail: office@temeo.org