• Microcontrollers: Microchip PIC12/16/18
  • Interfaces: RS232C, RS485, CAN, LIN, USB, Ethernet, I2C, Microwire, SPI, OneWire, Bluetooth
  • Mobile Communication: GSM/GPRS, AT-Commands (GSM 07.05, GSM 07.07)
  • Navigation System: GPS (NMEA-0183, GPS Intermediate Driver)
  • Security and Access Control: PalmSecure, RFID, iButton, KEELOQ
  • Power Electronics: Switching Power Supply (DC/DC – Buck, Boost, FlyBack), PoE, Chargers, Inverters
  • Signal & Systems: Digital Signal Processing (Spectral Analysis, Digital Filters), Data Acquisition Systems and Loggers
  • Software: C/C++, C#, Assembler, MFC, .NET Framework, WindowsMobile5/6, .NET Compact Framework
  • Medical Systems: ECG, HRV, Spirometry, Oximetry, Telemedicine

НОВИНИ

Page 2 of 23
юли 5, 2016
|
Български
Изобретението ще помогне за засичане на симптоми на рак или на инфаркт.
Професор от Токийския университет е създал бионична или електронна кожа, която има потенциала да промени медицината. Изобретението на Такао Сомея може да диагностицира болести само след едно докосване, съобщава CNN.
юни 3, 2016
|
Български
Краткото и дългосрочното излагане на замърсяването на въздуха може да доведе до високо кръвно налягане. Това показва преглед на данните от 17 проучвания, пише Reuters.
май 17, 2016
|
Български
„Нормално кръвно налягане – здраве за бъбреците" е мотото на Световния ден за борба хипертонията, който отбелязваме днес. През тази година Българската лига по хипертония (БЛХ) избра бъбречните заболявания да бъдат във фокуса на националната кампания за отбелязване на Световния ден. Изборът се определя от факта, че нарушенията на бъбречната функция са едни от най-тежките й усложнения.